บขส. เร่งติดตั้งเครื่องอีดีซี 121 จุด รองรับบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย

บขส. เร่งติดตั้งเครื่องรับบัตรอัตโนมัติ สำหรับชำระค่าตั๋วรถโดยสาร บขส. ณ ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส. 121 จุดทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ถือบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิในโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 นั้น

ในส่วนของบขส. ได้ประสานธนาคารกรุงไทย ติดตั้งเครื่องรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ ทั้ง 3 แห่ง (จตุจักร, เอกมัย,ถนนบรมราชชนนี) และที่ทำการสถานีเดินรถของ บขส. ทั่วประเทศ รวม 121 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกในการจองซื้อตั๋วโดยสารแก่ผู้ถือบัตรดังกล่าว 

นายจิรศักดิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับเงื่อนไขของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการใช้สิทธิโดยสารรถของ บขส. มีดังนี้ 1.ยื่นบัตรแสดงตนในการซื้อตั๋วโดยสารและต้องเป็นผู้เดินทางเองเท่านั้น 2.สามารถซื้อตั๋วรถโดยสาร บขส. ภายในวงเงิน 500 บาทต่อเดือน กรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดเท่านั้น 3.สามารถเดินทางไปกับรถโดยสาร บขส. ได้ทุกมาตรฐาน ทุกเส้นทาง
4.สามารถใช้ร่วมกับสิทธิลดหย่อนอื่น ๆ ได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews