วัดโบสถ์

“วัดโบสถ์” ศูนย์รวมใจของชาวปทุมธานีเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อเหลือ พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดปทุมธานี เดิมเป็นวัดเก่าโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยชาวมอญอพยพมาจากเมืองหงสาวดีสร้างไว้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองหงสาวดี ภายในวัดมีรูปปั้นเหมือนของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีความสูงถึง 28 เมตร ซึ่งผู้คนจากทั่วทุกสารทิศนิยมเดินทางมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นจำนวนมาก

เพราะเป็นพระมหาเถระรูปสำคัญที่เคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 และทรงคุณทางด้านวิชาคาถาอาคมเมตตามหานิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุมงคลพระสมเด็จที่ท่านได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชานั้นได้ถูกจัดเข้าในพระเครื่องเบญจภาคีหรือสุดยอดของพระเครื่องวัตถุมงคล 1 ใน 5 ของประเทศไทย ทำให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยเคารพนับถือว่าท่านเป็นอมตะเถราจารย์รูปหนึ่งของเมืองไทย นอกจากนี้วัดโบสถ์ยังมีพระแสงอาญาสิทธิ์ ของเก่าแก่จากรามัญและช้างสี่เศียรที่ใช้ติดตั้งประดับหัวเสาอายุถึง 150 ปี สร้างด้วยทองสำริดที่ให้ผู้คนได้มาชมความงามอันตราตรึงในความทรงจำ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand