เมียนมาเข้าไปเกี่ยวข้าวในหมู่บ้านร้างของโรฮิงญา

ย่างกุ้ง 28 ต.ค.- รัฐบาลเมียนมาเริ่มเข้าไปเกี่ยวข้าวในหมู่บ้านที่ถูกทิ้งร้างในรัฐยะไข่เพราะชาวโรฮิงญากว่า 600,000 คนอพยพหนีเหตุรุนแรงเข้าไปในบังกลาเทศตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม เจ้าหน้าที่เกษตรเมืองมองดอเผยว่า เริ่มเกี่ยวข้าวของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในวันนี้ และจะเกี่ยวข้าวในนาหลายแห่งของชาวเบงกาลีที่หนีไปบังกลาเทศ (เบงกาลีเป็นคำที่ชาวเมียนมาใช้เรียกชาวโรฮิงญา เนื่องจากถือว่าเป็นผู้อพยพจากบังกลาเทศ) เพราะไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อใด เขายัง
ไม่ทราบว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรกับนาข้าวที่เหลือ ด้านหนังสือพิมพ์โกลบอลนิวไลท์ออฟเมียนมารายงานว่า ทางการส่งคนงานจากพื้นที่ต่าง ๆ มาหลายคันรถเพื่อช่วยเกี่ยวข้าวในเมืองมองดอที่มีนาทั้งหมด 177,500 ไร่

พื้นที่ชายแดนเมียนมาด้านติดกับบังกลาเทศถูกทิ้งร้างตั้งแต่ชาวมุสลิมพากันอพยพหนีเข้าไปในบังกลาเทศตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม เนื่องจากกองทัพส่งกำลังเข้าไปปราบกลุ่มติดอาวุธที่บุกที่ตั้งทหารตำรวจทางเหนือของรัฐยะไข่ บ้านเรือนหลายร้อยหลังถูกเผาราบ ทางการเมียนมาตกลงจะรับกลับผู้ที่ผ่านการตรวจคัดกรองว่าเป็นผู้อพยพในประเทศ หลังจากถูกกระแสนานาชาติกดดันอย่างหนัก.

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.